Algemene Voorwaarden Apollo

Van de besloten vennootschap Solina Netherlands BV, en de aan haar gelieerde vennootschappen (onder andere Jadico Wholsale B.V en Degens B.V.) mede handelend onder de namen Jadico Specerijen, en Degens, gevestigd te Rotterdam, Linschotenstraat 93, (hierna: “LEVERANCIER”), gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 24314442.

Algemene voorwaarden als PDF